• Gratis inpak/cadeauservice
  • Extra cadeautje bij bestellingen vanaf € 15,00
  • Geen verzendkosten vanaf € 65

Privacyverklaring

Minty's Gifts & Prints, gevestigd aan Begoniastraat 102 3772 HG Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mintys.nl

info@mintys.nl 

Begoniastraat 102 3772 HG Barneveld

0647679727

Persoonsgegevens die Minty's verwerkt

Minty's Gifts & Prints verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboortegegevens

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minty's Gifts & Prints verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- persoonlijke gegevens om gepersonaliseerde producten te leveren, denk aan naam en geboortedatum voor het maken van een rompertje of koffertje met naam.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Minty's Gifts & Prints verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (alléén na specifieke toestemming hiervoor!)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Minty's Gifts & Prints analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Minty's Gifts & Prints volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Minty's Gifts & Prints verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Minty's Gifts & Prints bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens bij het bezoeken van de website worden 1 jaar bewaard om zo de website en producten/diensten te verbeteren. Persoonlijke gegevens bij het doen van een bestelling worden 2 jaar bewaard. Persoonlijke gegevens bij het aanmaken van een account worden 3 jaar bewaard of tot verwijdering van het account.

Je kunt altijd een verzoek tot verwijdering van je persoonlijke gegevens indienen door te mailen naar info@mintys.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Minty's Gifts & Prints verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Minty's Gifts & Prints blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Minty's Gifts & Prints gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Minty's Gifts & Prints gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Dit zijn:

 

  • Google Analytics Cookies: deze cookies stellen een verzameling voor website statistieken samen, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Deze cookies worden 2 jaar bewaard. Meer informatie vind je op https://www.google.com/policies/technologies/ads/
  • Facebook Cookies: via deze cookies kan ik mijn advertenties optimaliseren, zodat jij zo relevant mogelijke advertenties te zien krijgt. Deze cookies worden 2 jaar bewaard. Meer informatie vind je op https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • Google Adwords Cookies: via deze cookies kan ik mijn advertenties optimaliseren, zodat jij zo relevant mogelijke advertenties te zien krijgt. Deze cookies worden tot 8 jaar bewaard. Meer informatie vind je op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Minty's Gifts & Prints en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mintys.nl. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Minty's Gifts & Prints neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mintys.nl